Patentai

Išradimų apsaugos forma yra patentas, kurį išduoda LR Valstybinis patentų biuras Patentų įstatymo nustatyta tvarka. Išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.

 

Galioja trys išradimų apsaugos būdai: nacionalinė patentinė paraiška, tarptautinė patentinė paraiška (PCT) arba Europos patentinė paraiška. Kokią išradimo patentavimo sistemą pasirinkti priklauso nuo to, kokiose šalyse pareiškėjas pageidauja apsaugoti patentuojamą išradimą. Pareiškėjai, norintys apsaugoti savo išradimus Lietuvoje, gali paduoti nacionalinę patentinę paraišką. Tuo tarpu pareiškėjai, norintys apsaugoti savo išradimus  ir kitose valstybėse, gali pateikti Tarptautinę arba Europos patentinę paraišką.
NacionalinĖ patentinė paraiška
Asmuo, norintis gauti išradimo patentą Lietuvoje, turi paduoti patentinę paraišką LR Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu. Patentinę paraišką pareiškėjas gali paduoti per atstovą, kuris turi būti įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą. Užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuolat negyvenantys ar neturintys nuolatinės buveinės, įregistruoto filialo ar atstovybės Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Europos patentų konvencijos valstybėje narėje, patentines paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su patento išdavimu susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje, atlieka per patentinį patikėtinį, įrašytą į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą.
Nacionalinę patetinę paraišką sudaro:

  1. prašymas išduoti patentą;
  2. išradimo aprašymas;
  3. vieno ar daigiau punktų išradimo apibrėžtis;
  4. brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;
  5. referatas;
  6. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;
  7. dokumentas apie teisę paduoti patentinę paraišką (jei ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės;
  8. dokumentas, patvirtinantis biologinės medžiagos deponavimą (jei reikia);

Patentas galioja 20 metų nuo paraiškos padavimo datos.
Patento galiojimo laikas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo.
Pirmas metų mokestis mokamas už trečiuosius galiojimo metus. Metų mokestis mokamas per du paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius. Metų mokestis gali būti sumokėtas per šešis mėnesius pasibaigus šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytam terminui, tačiau 50 procentų didesnis.
Patento savininko teisės - Kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį. Kai patento objektas yra gaminio gamybos būdas, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti tą būdą bei naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį.
Tarptautinė patentinė paraiška - tai pagal Patentinės kooperacijos sutartį, kuri pasirašyta 1970 m. birželio 19 d. Vašingtone, paduota patentinė paraiška.

Europos patentinė paraiška – Europos patentinė paraiška ir Europos patentas, išplėsti į Lietuvos Respubliką  turi tokią pat galią ir prilyginami pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą paduotai nacionalinei paraiškai bei išduotam nacionaliniam patentui. Europos patentinė paraiška - tai paraiška Europos patentui gauti, paduota pagal Europos patentų konvenciją, pasirašytą 1973 m. spalio 5 d. Miunchene, taip pat tarptautinė paraiška, paduota pagal Patentinės kooperacijos sutartį, pasirašytą 1970 m. birželio 19 d. Vašingtone, kai Europos patentų tarnyba (toliau - EPT) yra nurodytoji arba pasirinktoji tarnyba, o Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė.
Išplėstas Europos patentas - tai patentas, išduotas EPT pagal Europos patentinę paraišką, kurioje prašoma jo galiojimą išplėsti į Lietuvos Respubliką.

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA