Atstovavimas ginčuose

Mūsų agentūra atstovauja savo klientus kilus ginčams dėl jų intelektinės nuosavybės objektų – patentų, dizaino, prekių ženklų. Šie ginčai sprendžiami dvejose instancijose:

1) LR VPB Apeliaciniame skyriuje;
2) Teismuose.

Mūsų patentiniai patikėtiniai, kilus konfliktams dėl intelektinės nuosavybės objektų apsaugos, kiekvienu konkrečiu atveju siūlo pasirinkti tikslingiausią veiksmų strategiją ir taktiką, kadangi gali gana tiksliai numatyti konkretaus ginčo nagrinėjimo baigtį.
Ginčų nagrinėjimas LR VPB Apeliaciniame skyriuje – tai ikiteisminė ginčų nagrinėjimo stadija, kurios metu LR VPB Apeliacinis skyrius, vadovaudamasis nacionaliniais, tarptautiniais bei Europos Sąjungos teisės aktais  nagrinėja ginčus tarp Lietuvos, taip pat tarp Lietuvos ir užsienio prekių ženklų savininkų.

Jei tretieji asmenys protestuoja prieš patento, prekinio ženklo ar pramoninio dizaino registravimą, VPB Apeliacinis skyrius praneša apie tai pareiškėjui arba jo atstovui. Pastarasis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo protesto pateikimo dienos gali pateikti motyvuotą protesto paneigimą. Atėjus protesto nagrinėjimo datai LR VPB Apeliacinė komisija nagrinėja ginčą dėl intelektinės nuosavybės objekto registracijos. Posėdyje dalyvaujančios suinteresuotos šalys arba jų atstovai siekdamos apginti savo ir/ar savo kliento interesus pateikia LR VPB Apeliaciniam skyriui argumentus ir/ar įrodymus. Jei kuri nors šalis į posėdį neatvyksta, ginčas nagrinėjamas jai nedalyvaujant.

Ginčų nagrinėjimas LR teismuose – tai teisminis ginčų dėl intelektualinės nuosavybės objektų apsaugos nagrinėjimas. LR teismai pagal LR galiojančius įstatymus nagrinėja ginčus dėl:

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA